eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vstava eleznin stanice Slovenska skonila
Peter, 30.01.2011 (9855 pretan)

Výstava elezniné stanice Slovenska na starých pohadniciach dnes koní. Povaské múzeum v iline pripravilo pre záujemcov o eleznice a pre širokú verejnos zaujímavú výstavu z histórie našich elezníc. Výstavu, ktorá trvala od 10. novembra 2010. som navštívil vera. o sa dalo na výstave vidie sa dozviete v krátkej reportái.

Na výstavu som sa chystal u dlhší as, ale z rôznych dôvodov som odsúval termín cesty do iliny, kde sa výstava v areáli Budatínskeho hradu konala. A jej blíiaci koniec ma donútil do iliny ís. Na starých pohadniciach a fotografiách zachytili známi aj neznámi autori históriu našich elezníc. Sú to vzácne dokumenty. Povaské múzeum v iline má vo svojej zbierke mnoho týchto vzácnych dokumentov a verejnos sa s nimi mohla oboznámi prostredníctvom výstavy. Pohadnice boli usporiadané do skupín poda regiónov a umiestnené boli na stojanoch v presklených vitrínach. Okrem toho boli pohadnice zobrazené na informaných paneloch, priom bol ku kadej pohadnici a skupine uvedený popis. Návštevníci sa tak pútavým spôsobom mohli dozvedie o histórii našich elezníc. Okrem pohadníc boli na výstave aj alšie exponáty zo sveta elezníc, boli tu napr. modely výpravných budov, drezina a tie modelové koajisko. Viac o expozícii napovedia fotografie.
 
Výstava starých fotografií
 Výstava starých pohadníc
  
Model výpravnej budovy Trenianska Teplá
 Výstava starých pohadníc
  
Fotografie na informaných paneloch
Výstava starých pohadníc Výstava starých pohadníc
 
výpravná budova stanice Nové Zámky
Výstava starých pohadníc
 
Výstava starých pohadníc
Výstava starých pohadníc Výstava starých pohadníc
 
Runé lampáše
Výstava starých pohadníc 
  
Fotografie z histórie našich elezníc
Výstava starých pohadníc Výstava starých pohadníc 
 
Fotografie z Liptova a Spiša
Výstava starých pohadníc  
  
Návestné svietidlá
 Výstava starých pohadníc
  
Fotografie elezniných objektov
Výstava starých pohadníc Výstava starých pohadníc
 
Výstava starých pohadníc
 Výstava starých pohadníc
 
Olejnika
Výstava starých pohadníc 
 
Pôvodná zubaka na Štrbské Pleso na starých pohadniciach
Výstava starých pohadníc
 
Komposter - zariadenie na oznaovanie dátumu na lepenkových lístkoch
 Výstava starých pohadníc
  
Koajisko (H0)
Výstava starých pohadníc 
  
Trojkolesová drezina pre tramajstra
a výmenník výhybky
 Výstava starých pohadníc
Výstava starých pohadníc
 
Stojan s peiatkami - pre správneho úradníka rados pozera
Výstava starých pohadníc
  
Stanica ilina
Výstava starých pohadníc
 
Model výpravnej budovy v Kemarku
Výstava starých pohadníc
 
Katarínska Huta na starých pohadniciach
Výstava starých pohadníc
 
Prešov - pôvodná výpravná budova KB
Výstava starých pohadníc
 
Stanica Vrútky. Pri druhej koaji dávajte pozor, prechádza nákladný vlak!
Výstava starých pohadníc
 
Model hradu Budatín a elektrický "parný" vláik
Výstava starých pohadníc
 
Na záver
Výstava starých pohadníc
  
Tí, ktorí sa nestihli do iliny ís pozrie nemusia smúti. Povaské múzeum v iline pripravuje vydanie publikácie, ktorej obsahom by mali by pohadnice elezniných staníc a objektov. Chcem sa aj touto cestou poakova pracovníkom Povaského múzea v iline za zaujímavú a hodnotnú výstavu. Foto: © autor

 


Home